Higg-Index - ukończenie zweryfikowanego modułu

The Sustainable Apparel Coalition zaświadcza, że Amann Bangladesh Ltd i Amann Sewing Threads Yancheng Co., Ltd wykorzystują Higg Index do pomiaru i rozwoju swoich praktyk zrównoważonego rozwoju.

Certyfikaty ukończenia można znaleźć w Download-Center na naszej stronie internetowej amann.com.

Indeks Higg jest zestawem narzędzi do standaryzowanego pomiaru zrównoważonego rozwoju łańcucha wartości i jest centralnym elementem misji Sustainable Apparel Coalition (SAC), której celem jest przekształcanie przedsiębiorstw w celu uzyskania wykładniczego wpływu.

SAC jest globalnym, wielopodmiotowym sojuszem non-profit dla przemysłu odzieżowego. Składa się z ponad 250 wiodących marek odzieżowych, obuwniczych i tekstylnych, sprzedawców detalicznych, dostawców, usługodawców, stowarzyszeń handlowych, organizacji non-profit, organizacji pozarządowych i instytucji akademickich, pracujących na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko i promowania sprawiedliwości społecznej w całym globalnym łańcuchu wartości.

Źródło: The Higg Index - Sustainable Apparel Coalition