Higg-Index - Hoàn thành mô-đun đã xác minh

Liên minh Trang phục Bền vững chứng nhận rằng Amann Bangladesh Ltd và Amann Sewing Threads Yancheng Co., Ltd sử dụng Chỉ số Higg để đo lường và phát triển hoạt động bền vững của mình.

Bạn có thể tìm thấy các chứng chỉ hoàn thành trong Download-Center trên trang web amann.com của chúng tôi.

Chỉ số Higg là một bộ công cụ để đo lường tiêu chuẩn hóa tính bền vững của chuỗi giá trị và nó là trọng tâm trong sứ mệnh của Liên minh may mặc bền vững (SAC) nhằm chuyển đổi doanh nghiệp để có tác động theo cấp số nhân.

SAC là một liên minh phi lợi nhuận toàn cầu gồm nhiều bên liên quan cho ngành công nghiệp thời trang. Nó bao gồm hơn 250 thương hiệu may mặc, giày dép và dệt may hàng đầu, nhà bán lẻ, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, hiệp hội thương mại, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức học thuật làm việc để giảm tác động môi trường và thúc đẩy công bằng xã hội trong suốt chuỗi giá trị toàn cầu.

Nguồn: Chỉ số Higg - Liên minh may mặc bền vững