Higg-Index - Завършване на проверения модул

Коалицията за устойчиво облекло удостоверява, че Amann Bangladesh Ltd и Amann Sewing Threads Yancheng Co., Ltd използват Higg Index, за да измерват и развиват своята практика за устойчивост.

Сертификатите за завършване можете да намерите в Центъра за изтегляне на нашия уебсайт amann.com.

Индексът Higg е набор от инструменти за стандартизирано измерване на устойчивостта на веригата за създаване на стойност и е от основно значение за мисията на Коалицията за устойчиво облекло (SAC) за трансформиране на бизнеса за постигане на експоненциално въздействие.

SAC е глобален алианс с нестопанска цел за модната индустрия, в който участват множество заинтересовани страни. В него членуват над 250 водещи марки за облекло, обувки и текстил, търговци на дребно, доставчици, доставчици на услуги, търговски асоциации, организации с нестопанска цел, неправителствени организации и академични институции, които работят за намаляване на въздействието върху околната среда и насърчаване на социалната справедливост по цялата глобална верига на стойността.

Източник: The Higg Index - Коалиция за устойчиво облекло