Higg-Index - dokončení ověřeného modulu

Koalice pro udržitelné oděvy potvrzuje, že společnosti Amann Bangladesh Ltd a Amann Sewing Threads Yancheng Co., Ltd využívají Higg Index k měření a rozvoji své praxe v oblasti udržitelnosti.

Osvědčení o absolvování modulu najdete v Download-Center na našich webových stránkách amann.com.

Higg Index je soubor nástrojů pro standardizované měření udržitelnosti hodnotového řetězce a je ústředním bodem mise Sustainable Apparel Coalition (SAC), jejímž cílem je transformace podniků s exponenciálním dopadem.

SAC je globální nezisková aliance pro oděvní průmysl, v níž je zastoupeno více zúčastněných stran. Tvoří ji více než 250 předních oděvních, obuvnických a textilních značek, maloobchodních prodejců, dodavatelů, poskytovatelů služeb, obchodních sdružení, neziskových a nevládních organizací a akademických institucí, které usilují o snížení dopadu na životní prostředí a podporu sociální spravedlnosti v celém globálním hodnotovém řetězci.

Zdroj: Zdroj: The Higg Index - Sustainable Apparel Coalition