Фондация HAP прави дарение на дневен център Habakuk в Augsburg за градина за приключения в природата

AMANN Group, чието производство е в Augsburg Göggingen, е част от фондация Hanns A. Pielenz, като нейната цел включва подпомагане на образованието и възпитанието. Ето защо беше логично фондацията да подкрепи искането на дневния център Habakuk в Göggingen и да направи възможен редизайн чрез дарение на градина за приключения в природата.

Дневният център Habakuk е открит през 1975 г. от Dreifaltigkeitskirche Augsburg Göggingen, а през 2014 г. старата сграда е деконструирана и преустроена в градинска част. В хода на изграждането на новата сграда е създадена нова градинска площ. Старата градинска площ обаче не беше обновена. В резултат на това част от оборудването на детските площадки е на почти 50 години. Поради това беше необходимо спешно обновяване на тази градинска площ, но организацията зависи от дарения.

Символичното предаване на чека на дневен център Habakuk се състоя във вторник, 5 октомври. Г-н Daniel Oster, управител на производствената база AMANN в Augsburg Göggingen, предостави чека на г-жа Martina Marzinek, ръководител на дневния център Habakuk.