Nadace HAP dar dennímu centru Habakuk v Augsburgu na přírodní zážitkovou zahradu

Skupina AMANN, která vyrábí v Augsburgu Göggingen, je součástí nadace Hanns A. Pielenz Foundation, jejímž účelem je podpora vzdělávání a výchovy. Proto bylo pro nadaci logické, že podpořila žádost denního stacionáře Habakuk v Göggingenu a umožnila redesign přírodní zážitkové zahrady prostřednictvím daru.
Denní stacionář Habakuk byl otevřen v roce 1975 Dreifaltigkeitskirche Augsburg Göggingen a v roce 2014 byla stará budova dekonstruována a přeměněna na zahradu. V průběhu výstavby nové budovy byla vytvořena nová zahradní plocha. K obnově staré zahrady však nedošlo. V důsledku toho je některé vybavení hřiště téměř 50 let staré. Renovace této zahrady je proto naléhavě nutná a organizace je závislá na darech.

Symbolické předání šeku do denního stacionáře Habakuky proběhlo v úterý 5. října. Pan Daniel Oster, vedoucí závodu výrobního závodu AMANN v Augsburgu Göggingen, předal šek paní Martině Marzinek, vedoucí denního stacionáře Habakuk.