HAP Foundation quyên góp cho trung tâm chăm sóc Habakuk ở Augsburg

Tập đoàn AMANN tại Augsburg Göggingen – là một phần của Quỹ Hanns A. Pielenz, hoạt động với mục đích hỗ trợ giáo dục và nuôi dưỡng tài năng. Do đó, nhận được sự kêu gọi hỗ trợ từ trung tâm chăm sóc Habakuk ở Göggingen, Quỹ đã nhanh chóng quyên góp một khoản tài trợ để thiết kế lại khu vườn thiên nhiên.

Trung tâm chăm sóc Habakuk được thành lập vào năm 1975 bởi Dreifaltigkeitskirche Augsburg Göggingen, và vào năm 2014, tòa nhà cũ được cải tạo và chuyển đổi thành một khu vườn. Trong quá trình xây dựng công trình mới, một khu sân vườn mới đã được tạo ra. Tuy nhiên, trang thiết bị cũ chưa được thay mới. Do đó, một số thiết bị của sân chơi đã có tuổi đời gần 50 năm. Do đó, việc cải tạo khu vườn này là cần thiết và cấp bách.

Vào thứ Ba, ngày 5 tháng Mười, Ông Daniel Oster, giám đốc nhà máy của cơ sở sản xuất AMANN ở Augsburg Göggingen đã đại diện bàn giao tấm séc tượng trưng cho bà Martina Marzinek, người đứng đầu trung tâm chăm sóc ban ngày Habakuk.