Chứng nhận nhãn PRO cho Serafil Recycled, Serafil fine Recycled và Sabatex thêu

Quần áo bảo hộ lao động, quần áo cho thuê và đồng phục công ty không chỉ được sử dụng nhiều mà còn thường xuyên được giặt và sấy khô công nghiệp. Ngay cả sau khi mặc thường xuyên và tương ứng với nhiều chu kỳ giặt, quần áo không chỉ trở nên sạch sẽ mà còn giữ được hình dáng, màu sắc và trên hết là duy trì các chức năng đa dạng của nó trong thời gian dài. Vì vậy, các yêu cầu đối với quần áo bảo hộ lao động liên quan đến hoạt động giặt là thương mại là rất phức tạp.

DIN EN ISO 15797 do Phòng thí nghiệm Hohenstein phát triển để hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà cung cấp và tiệm giặt là trong việc đánh giá và dán nhãn quần áo bảo hộ lao động về tính phù hợp của nó đối với dịch vụ dệt may. Do các phương pháp chăm sóc công nghiệp khác nhau, DIN EN ISO 15797 đại diện cho một tiêu chuẩn để lựa chọn các thử nghiệm tải trọng.

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng Phòng thí nghiệm Hohenstein đã thử nghiệm các sản phẩm AMANN Serafil Recycled, Serafil fine Recycled và Sabatex Thêu theo DIN EN ISO 15797 cho các quy trình giặt và sấy công nghiệp. Hiện tại, chúng cũng được chứng nhận nhãn PRO theo DIN EN ISO 30023 bên cạnh những sản phẩm AMANN đã được chứng nhận nhãn PRO từ năm 2019 (Saba, Sabaflex, Serafil, Serafil fine, Isacord, N-tech und N- CS công nghệ).

Bạn có thể tìm thấy giấy chứng nhận mới được cấp và tài liệu về Nhãn AMANN PRO sửa đổi tại đây:

PRO label certificate
PRO label brochure