Udržitelnost a inovace

Udržitelnost je ústředním prvkem naší strategické firemní orientace. Skupina AMANN stanovuje standardy, pokud jde o ekologické, sociální a spravedlivé jednání, a zároveň
splňuje vysoké standardy kvality pro sebe a své výrobky. Udržitelné inovace jsou pro nás investicí do budoucnosti a zároveň minimalizací rizik. To nám umožňuje aktivně utvářet transformaci.