Naše odpovědnost -
holistická odpovědnost za udržitelnost

Skupina AMANN vědomě přebírá odpovědnost za zaměstnance, zákazníky, společnost a životní prostředí po celém světě. Jako člen iniciativy United Nations Global Compact se plně hlásíme k jejím deseti univerzálním principům a k vizi ekonomiky,
která je inkluzivní, udržitelná a prospěšná pro všechny. 
Jako celosvětově aktivní rodinná firma se svým závazkem vyrábět udržitelně, spravedlivě a bezpečně na celém světě držíme krok s ostatními. Přijímáme odpovědnost jako zaměstnavatel a vyrábíme celosvětově podle jednotných a vysokých standardů ve vlastních výrobních závodech. Zaměřujeme se na výrobu šetrnou ke zdrojům a ekologicky odpovědnou výrobu a díky našim produktovým řadám Lifecycle a Recycled můžeme našim zákazníkům nabídnout šicí nitě, které splňují nejvyšší standardy oběhového hospodářství a recyklovaných materiálů. 

AMANN Sustainability Report 2021 Teaser Video

Please accept the marketing cookies to see the video.

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
AMANN 2021

50 German Leaders: AMANN Group - commitment towards circular economy

Please accept the marketing cookies to see the video.

People & community

Chceme vytvářet podmínky pro spravedlivé, bezpečné a vděčné pracovní prostředí s možností rozvoje pro každého zaměstnance po celém světě a považujeme se za součást místní komunity v našich pobočkách.
Přijímáme odpovědnost jako zaměstnavatel po celém světě: V našich výrobních a prodejních společnostech po celém světě pracuje 2 500 zaměstnanců 35 různých národností, kteří jsou zaměstnáni u společnosti AMANN a pracují podle evropských norem. Základem naší spolupráce je "Etický kodex společnosti AMANN".

Climate & Environment

Při výběru surovin a jejich zpracování v našich výrobních závodech chceme neustále snižovat náš dopad na životní prostředí a klima a pracovat tak stále odpovědněji. 
Aktivní nakládání s životním prostředím, energiemi a odpady, které neustále zdokonalujeme, je nezbytnou součástí naší strategie udržitelnosti společnosti AMANN. Za tímto účelem se spoléháme na jednotné, celosvětově certifikované výrobní procesy. Díky tomu všude platí stejné standardy - ať už v České republice, Bangladéši, Číně nebo Německu.

Products & Lifecycle

Snažíme se uzavírat cykly surovin a výrobků, a tím zavádět udržitelné standardy v našich výrobních závodech po celém světě. Chceme přispívat k ochraně životního prostředí a klimatu a neustále zvyšovat udržitelnost našich výrobků a výroby. Vysoce kvalitní výrobky musí být dobře snášeny i životním prostředím - to je naše maxima. Výrobky z naší řady Lifecycle mají zlatý certifikát Cradle to Cradle® a jsou navrženy s ohledem na oběhové hospodářství a šicí a vyšívací nitě AMANN z řady Recycled jsou vyrobeny výhradně z recyklovaných materiálů.

Zjistěte více

Supplier Responsibility

Chceme plnit naši firemní povinnost péče v dodavatelském řetězci a nakupovat suroviny podle sociálních a ekologických kritérií. Společně s našimi dodavateli chceme převzít odpovědnost a spolupracovat jako partneři.
Transparentnost, partnerství i sociální a ekologická odpovědnost v dodavatelském řetězci jsou pro nás záležitostí, na které nám záleží.

Závazek skupiny AMANN vůči globální dohodě OSN

AMANN se vědomě rozhodl připojit se k OSN Global Compact. Máme ambici být průkopníkem nejen u vysoce kvalitních produktů, ale také činností v duchu udržitelnosti. Úspěšným vývojem inovativních vláken a přízí aktivně přispíváme k ochraně životního prostředí a zdrojů pro budoucí generace. Sociální spravedlnost a ekologické změny jdou ruku v ruce. Uznávání mezinárodních norem je proto pro nás samozřejmostí.

V naší zprávě o udržitelném rozvoji se můžete dozvědět více o našem závazku vůči Globální dohodě OSN a cílům udržitelného rozvoje.

Více se dozvíte

A RACE WE CAN WIN – AMANN patří do TOP 50 vůdců OSN v oblasti udržitelnosti a klimatu

Please accept the marketing cookies to see the video.

Těšíme se na Váš kontakt.

Kontakt

AMANN lives sustainability - ecological and social thinking and acting are deeply anchored in the DNA of the company. Our goal is a maximum sustainable and efficient production. An important step on the way to this goal is the near-term reduction of resource consumption in production as well as the development of new environmentally friendly and intelligent yarns.

The AMANN Group has consciously joined the UN Global Compact. With the successful development of innovative threads and yarns, we actively contribute to the protection of the environment and resources for future generations. Social justice and ecological change go hand in hand. For us, the recognition of international standards is therefore a matter of course. In our Sustainability Report you can find out more about our commitment to the UN Global Compact and the Sustainable Development Goals.

2,300 employees worldwide contribute to the corporate success of the AMANN Group. With the AMANN Code of Conduct, we have committed ourselves to adhere to the highest ethical standards. It is handed out to every employee in his or her native language. One of our principles is that every AMANN employee receives an employment contract, no matter in which country. The occupational health and safety is regulated uniformly worldwide, as our production sites are built according to European standards. At all production sites, the health care of the employees is guaranteed.

AMANN has been actively engaged in environmental, energy and waste management for years. AMANN pursues a global strategy for environmental and climate protection. The processes are certified to ensure the same standard in all our production sites worldwide. In all plants, there is a continuous monitoring of all processes and consumption in production in order to constantly and sustainably optimise them. We have taken up the challenge to reduce the fresh water consumption in our processes worldwide - ideally to zero. In addition to many operational measures, we also approach the issue of sustainability from a conceptual and strategic point of view by working with external partners to initiate new sustainable solutions as pilot projects and then implementing them comprehensively.