AMANN cung cấp chỉ may cho cả hai chu trình Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® là một bộ nguyên tắc thiết kế, được phát triển năm 1990 bởi GS,TS. Michael Braungart và William McDonough. C2C mô tả sự an toàn và khả năng vô hạn của các vật liệu, các chất dinh dưỡng được tuần hoàn trong chu trình. Nền kinh tế tuần hoàn C2C trái ngược mô hình kinh tế hiện tại “ Cradle to Grave”, nơi mà một số lượng lớn phế liệu được tạo ra.

C2C gồm 2 chu trình khác nhau: Hàng dệt may tuần hoàn trong Chu trình sinh học nơi mà chúng có thể được tái sử dụng. Sau khi sử dụng, chúng chuyển thành phân bón hay là những nguyên liệu khác, được dùng lại để tạo ra sản phẩm mới. Với phương pháp này, các sản phẩm cũ không trở thành phế liệu mà được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho sản phẩm mới.

Hàng dệt may tuần hoàn trong Chu trình kỹ thuật. Những sản phẩm đã được tối ưu từ thiết kế đến quy trình sản xuất được xem là nguồn nguyên liệu cho vòng đời sử dụng tiếp theo của chúng dưới dạng sản phẩm mới (tính đồng nhất nguyên liệu thô). Sau khi sử dụng, hàng dệt may có thể được quay trở lại nhà sản xuất để trở thành nguyên liệu trong sản phẩm mới cho chu trình kỹ thuật.

AMANN Group là nhà sản xuất chỉ may đầu tiên trên thế giới có thể cung cấp chỉ may cho cả 2 chu trình với dòng sản phẩm Lifecycle.
Lifecycle Polyamide, là chỉ may được làm từ Polyamide 6.6 tái chế, được phát triển đặc biệt cho Chu trình kỹ thuật. Nó được làm từ phế liệu của dệt may và có cường lực và độ bền màu xuất sắc.

Ngày nay, AMANN đã hoàn tất cho dòng sản phẩm chỉ may C2C bằng cách cho ra đời sản phẩm Lifecycle Cotton là chỉ may được sản xuất với Chu trình sinh học. Lifecycle Cotton được làm từ sợi bông hữu cơ xơ dài đã qua quy trình xử lý làm bóng.
Bên cạnh dòng sản phẩm C2C, AMANN cũng đang cung cấp dòng sản phẩm chỉ may tái chế Recycled được làm bằng 100% chai PET trong suốt tái chế.

Xem video mới của chúng tôi về Lifecycle Cotton tại website: https://youtu.be/PgP-bMG7nSM