AMANN Việt Nam đã chuyển đến văn phòng mới tại Hà Nội.

Văn phòng mới mang đến cho các đồng nghiệp một môi trường làm việc cực kỳ dễ chịu và giúp mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa.

Trong phòng kỹ thuật mới, đội ngũ AMANN Việt Nam có điều kiện tốt nhất để cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu nhất có thể. Văn phòng mới cũng bao gồm một nhà kho để đạt được thời gian giao hàng thậm chí còn ngắn hơn.

Văn phòng mới chính thức được khánh thành theo nghi thức truyền thống vào ngày 7/10. Con sư tử múa là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.