Tái chế chai PET thành sản phẩm chỉ may chất lượng cao

Phát triển bền vững là một trong những ưu tiên đầu tư của chúng tôi. AMANN đã ra mắt một số chỉ may tái chế được làm từ chai PET trong suốt tái chế, chẳng hạn như Saba Recycled, Sabatex Recycled và Serafil Recycled.

Để sản xuất chỉ may tái chế chất lượng cao, chỉ có thể sử dụng chai PET trong suốt, vì chúng đạt được độ bền tiêu chuẩn cần thiết đối với chỉ may. Do đó, Saba Recycled, Sabatex Recycled và Serafil Recycled là những sự lựa chọn lý tưởng cho các sản phẩm yêu cầu sự bền vững.

Để tìm hiểu thêm về cách chai PET trong suốt được xử lý thành chỉ may trong một quy trình sản xuất phức tạp, hãy xem video mới của chúng tôi tại đây:
https://youtu.be/K5pDujTEPWY