Quỹ hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh thanh niên SDG lần thứ 2 tại Heilbronn

Sau khi tài trợ cho Hội nghị thượng đỉnh thanh niên SDG lần thứ nhất vào năm 2019, Quỹ Hanns A. Pielenz hiện cũng đã hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh thanh niên SDG lần thứ 2, diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2023 tại Bildungscampus ở Heilbronn. Với phương châm “Khám phá tương lai - định hình tương lai”, các mục tiêu ưu tiên SDG 2, SDG 6, SDG 11 và SDG 12 là trọng tâm. Hội nghị thượng đỉnh dành cho giới trẻ được tổ chức trên khắp các trường bởi các sinh viên từ Ellentalgymnasium ở Bietigheim, Friedrich-von-Alberti-Gymnasium ở Bad Friedrichshall và Theodor-Heuss-Gymnasium ở Heilbronn.

Trong hai ngày, du khách đã được trải nghiệm các hội thảo, hoạt động thú vị và các màn trình diễn âm nhạc, khiêu vũ và sân khấu ấn tượng.

Ngoài một số học viên và sinh viên AMANN được tuyển chọn, Katja Pielenz, thành viên hội đồng quản trị của quỹ, và Ivo Herzog, giám đốc đổi mới và bền vững của Tập đoàn AMANN, cũng tham gia sự kiện này.