Sản phẩm mới: AMANN ra mắt tranh thêu Sabatex – sợi chỉ hoàn hảo cho tranh thêu chenille

Chúng tôi đã cho ra mắt loại chỉ thêu mới nhất của mình – Thêu Sabatex (sợi polyester liên tục, có họa tiết).

Thêu Sabatex là loại chỉ thêu hoàn toàn phù hợp với thêu ren, thêu rêu hoặc thêu chuỗi. Nó có độ bền màu tuyệt vời và rất nhiều màu sắc rực rỡ. Chiều dài hoạt động cao của nó đảm bảo năng suất cao. Tranh thêu Sabatex là sự thay thế lý tưởng cho sợi len mờ.

Hãy xem video mới của chúng tôi về Tranh thêu Sabatex:
https://youtu.be/EdBCPkOrwpM?si=3DMXYaM0acifl5nT