Video mới: Dòng sản phẩm thêu thùa của AMANN

AMANN cung cấp nhiều loại chỉ thêu cho ngành thêu công nghiệp. Trong số những loại khác, điều này bao gồm các loại sợi thêu chuyên dụng để thêu rực rỡ và thời trang, thêu mờ, thêu kim loại hoặc thêu chạm nổi (ví dụ: cho chữ lồng). Ngoài ra, AMANN còn cung cấp các sản phẩm thêu trang trí thô, thêu dạ quang, thêu nhuộm màu cũng như các sản phẩm thêu kỹ thuật và chức năng.

Xem video mới của chúng tôi nhấn mạnh vào dòng sản phẩm thêu thùa của chúng tôi: https://youtu.be/k70HWefErHE