Video mới: AMANN sewing threads for shoes & accessories

Giày & phụ kiện phải có tính chất đặc biệt do sử dụng nhiều. Chúng phải đặc biệt chắc chắn và đồng thời có hình thức đẹp. Do được sử dụng ngoài trời nên các đặc tính chống thấm nước thường được yêu cầu. Việc lựa chọn chỉ khâu phù hợp để sản xuất giày ảnh hưởng đến toàn bộ sản phẩm hoặc cung cấp cho sản phẩm những đặc tính đặc biệt của nó. Chỉ khâu của AMANN là lựa chọn lý tưởng cho ngành sản xuất giày, dép và phụ kiện.

Tìm hiểu thêm về phạm vi chỉ của chúng tôi dành cho giày và phụ kiện trong video này: https://youtu.be/UY-EamYlq0c