Đơn giản hóa công việc hàng ngày của bạn với AMANN và DMIx!

Phối màu kỹ thuật số với AMANN và DMIx

Khám phá hệ sinh thái kỹ thuật số DMIx của ColorDigital, cho phép các nhà sản xuất và nhà cung cấp thời trang cộng tác liền mạch trong thời gian thực.
Truy cập dải màu chủ đề đầy đủ của AMANN trên DMIx, bao gồm các công cụ phù hợp như đo màu và mô phỏng đường may.

Xem video và cách mạng hóa công việc hàng ngày của bạn với AMANN và DMIx: https://youtu.be/-F-eGzuAZuc?si=F2QeDm6reahsOJUR