Tái chế chai PET thành chỉ may chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu đầu tư hàng đầu cho tương lai. AMANN đã đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm được làm từ nguyên liệu tái chế, thân thiện với môi trường cho hàng may mặc và dĩ nhiên chúng tôi cũng tập trung phát triển dòng sản phẩm bền vững cho lĩnh vực ô tô. Với Serafil Recycled Automotive, chúng tôi mang đến sản phẩm lý tưởng cho các dự án hướng đến bảo vệ môi trường và mang tính bền vững của quý khách hàng. 
Sản phẩm Serafil Recycled Automotive phải trải qua quy trình xử lý, sản xuất phức tạp nhằm đảm bảo mang lại các tính năng, chất lượng tương tự như dòng sản phẩm chỉ may tiêu chuẩn của AMANN.

Hãy xem video mới về quy trình sản xuất, tái chế các chai PET trong suốt thành sợi chỉ may của AMANN tại đây: https://youtu.be/KWGoZVIHZJI