Serabond
Serabond
Serabond

Serabond

Polyester continuous filament, bonded

Kích cỡ Số Tex V-no. Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số Weight
10 270 V277 3,100 yd FS 34 200-220 25-26 37 oz
15 270 V207 2,000 yd FS 34 180-200 24-15 16 oz
20 135 V138 3,000 yd FS 34 130-150 21-23 16 oz
20 135 V138 6,800 yd FS 34 130-150 21-23 37 oz
30 90 V92 2,500 yd FS 34 110-130 18-21 8 oz
30 90 V92 5,000 yd FS 34 110-130 18-21 16 oz
30 90 V92 10,200 yd FS 34 110-130 18-21 32 oz
40 70 V69 6,000 m FS 34 90-120 14-19 16 oz

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Hàng dệt may ngoài trời

Ứng dụng khác: