Strongbond

Strongbond

Nguyên liệu thô:
  • Bonded nylon (polyamide 6.6)
Cấu trúc sợi:
  • continuous filament

Ứng dụng chính:

  • Giày
  • Túi xách
  • Vali
  • Thắt lưng và phụ kiện làm từ da

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Số Tex Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số Weight
20 135 76 140-160 22-23 9 oz and 16 oz FS
30 90 11 120-140 19-22 16 oz FS
40 70 95 110-130 18-21 10 oz and 16 oz FS

You’re looking for a suitable bobbin thread? We recommend Strongbob Mono Bobbins, made from bonded nylon monocord (polyamide 6.6).

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP