AMANN Romania nhận chứng nhận GRS

Tư duy và hành động hướng đến sự bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào rằng ngoài các cơ sở sản xuất tại Châu Á của chúng tôi tại Bangladesh, Trung Quốc và Việt Nam, AMANN Romania đã trở thành địa điểm sản xuất đầu tiên tại Châu Âu của chúng tôi nhận được chứng chỉ GRS. GRS (Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu) là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và các hạn chế về hóa chất.