Ấn phẩm mới về thông tin sản phẩm đã được ra mắt!

Kính thưa quý khách hàng và đối tác,

Phiên bản thứ tám của brochure giới thiệu các dòng sản phẩm AMANN bằng tiếng Anh và tiếng Đức hiện đã được hoàn thành!

Quý vị có thể tải xuống cả hai tài liệu này qua các liên kết sau:


AMANN product range English
AMANN product range German

 

Dòng sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường mới của AMANN, bao gồm các dòng LIFECYCLE và RECYCLED, đã được bổ sung vào brochure mới: Lifecycle Polyamide, chỉ may đầu tiên đạt chứng nhận CRADLE TO CRADLE CERTIFIEDTM GOLD được giới thiệu, và trong phần nội dung của dòng RECYCLED còn giới thiệu các sản phẩm mới là Saba Recycled và Sabatex Recycled. Hơn nữa, các sản phẩm mới chống thấm nước, không chứa PFC như Saba WRe, Serafil WRe và Onyx WRe cũng lần đầu tiên được thể hiện trong brochure thông tin sản phẩm.

Trân trọng

Tập đoàn AMANN