Sắp ra mắt: Sản phẩm mới Strongcore của chúng tôi

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ sớm ra mắt sản phẩm mới Strongcore, một loại chỉ khâu được làm từ sợi liên tục polyamide 6.6 ngoại quan.

Để có ý tưởng, hãy xem video giới thiệu của chúng tôi trên YouTube: https://youtu.be/qI4NzmN_mcI?si=NO2VpFvY9wr23YNG