[Inhalt: Vietnamesisch]

Chúc mừng năm mới!

Kính gửi: Quý khách hàng, đồng nghiệp và đối tác,

Chúc mừng năm mới cho bạn và gia đình!
Vào năm Nhâm Dần 2022, chúng ta sẽ tìm lại được nhiệt huyết, cho cả bản thân và cho người khác. Mọi người đều bùng lên, sự hào phóng ở mức cao nhất mọi thời đại và tiến bộ xã hội có thể trở lại.

Nhóm AMANN của bạn