Varaverghiream Ấn Độ! Tập đoàn AMANN thành lập nhà máy sản xuất mới ở Nam Ấn Độ

Varaverghiream có nghĩa là “Chào mừng” trong tiếng Tamil, ngôn ngữ được sử dụng ở miền Nam của Ấn Độ. Ngày 25 tháng 4 năm 2022 là một ngày đặc biệt đối với AMANN Ấn Độ nói riêng và Tập đoàn AMANN nói chung, vì lễ khởi công nhà máy sản xuất mới đã diễn ra ở Ranipet, Nam Ấn Độ.
Buổi lễ có sự tham gia của ban lãnh đạo Tập đoàn AMANN và toàn bộ thành viên của AMANN Ấn Độ. Trong nghi lễ truyền thống, mọi người đã cầu nguyện cho năm yếu tố của vũ trụ: bầu trời, đất, lửa, nước và không khí. Theo nghi lễ động thổ - như một tham chiếu đến 9 hành tinh trong hệ mặt trời - 9 viên gạch, 9 loại hoa, 9 loại hạt khác nhau cũng như 9 kim loại quý và đá quý khác nhau đã được đặt vào móng nền của tòa nhà sẽ được xây dựng.

Ngoài các nhà máy sản xuất ở Đức và Châu Âu, nhà máy mới ở Ấn Độ sẽ là nhà máy sản xuất thứ tư của AMANN tại Châu Á sau các nhà máy ở Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam.