Ghé thăm chúng tôi tại Denim Expo ở Bangladesh!

Ghé thăm chúng tôi tại Denim Expo ở Bangladesh vào ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2022.

Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi trong khu A gian hàng số. 06. Chúng tôi rất mong đợi chuyến thăm của bạn.