Báo cáo Phát triển bền vững AMANN 2022 – Đã có phiên bản tiếng Trung

Gởi bạn đọc,

Bây giờ bạn cũng có thể đọc Báo cáo Phát triển bền vững 2022 của chúng tôi bằng tiếng Trung.

Bạn có thể tìm thấy bản PDF tương ứng tại đây: Báo cáo bền vững của CN