N-tech CS

N-tech CS

Chỉ may đặc biệt hiệu suất cao cho các ứng dụng chậm cháy và chống nhiệt

Nguyên liệu thô:
 • Nomex® DuPont™ meta-aramide
Cấu trúc sợi:
 • Cut staple Spun
Thuộc tính sản phẩm:
 • Chỉ may và chỉ thêu đặc biệt meta-aramid hiệu suất cao cho các ứng dụng chống cháy và bảo vệ nhiệt
 • tự dập lửa và không nóng chảy
 • khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng 200°C
 • nhiệt độ phân hủy ở mức khoảng 370°C
 • đặc tính cháy đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 15025
 • chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe về an toàn của UL

Ứng dụng chính:

 • Quần áo bảo hộ
 • Ngành công nghiệp lọc

Ứng dụng khác:

Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm Kích cỡ kim nhỏ nhất
70 30 40 1000 m XW 21 80 12
70 30 40 5000 m Co 21 80 12
120 40 25 5000 m Co 21 70 10

DuPont™ và Kevlar®/Nomex® là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu đăng ký của E.I. duPont de Nemours và Công ty.

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP