RasantGD
RasantGD
RasantGD

RasantGD

Polyester/cotton core spun

  • chỉ có lõi được làm từ 40% polyester và 60% cotton
  • đặc tính nhuộm tối ưu do có tỉ lệ cotton cao
  • sự bổ sung lý tưởng cho MercifilGD, được khuyến nghị sử dụng kết hợp
  • tăng độ bền của đường may và độ giãn dài của đường may so với chỉ 100% cotton
  • bền chắc trong từng đường may
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
30 105 2500 m Co 3 120-140 19-22
50 60 5000 m Co 3 100-110 16-18
75 40 5000 m Co 3 90-100 14-16
100 30 5000 m Co 3 80-90 12-14

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Hàng nhuộm phủ