Strongfix
Strongfix
Strongfix

Strongfix

Polyester/polyamide continuous filament

  • chỉ tan chảy để tăng cường độ bền cho các đường viền may khuất trên quần và váy
  • thích hợp làm chỉ kết hợp hoặc làm chỉ móc trong đường may vắt sổ của gấu, bổ sung cho đường may khuất
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
30 110 850 m FS 2 - -

Mã màu hiện có: 2001 = trắng; 0348 = đen xám

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Thời trang nữ, thời trang nam

Strongfix is a special sewing thread made from polyester/polyamide continuous filament.

Strongfix is a melting thread for supplemental security of blindstitch hems on trousers and skirts. It is suitable as additional thread or as looper thread in the overlock seam of the hem, in addition to the blindstitch.

Strongfix is available in two colours, white and black-grey.

Strongfix the melting thread is used in the apparel sector for processing ladieswear and menswear.