Serabraid Automotive
Serabraid Automotive
Serabraid Automotive

Serabraid Automotive

Polyester continuous filament, braided

  • chỉ bện cho các hiệu ứng trang trí chất lượng cao
  • cho các đường may ráp và đường may diễu
  • trang trí, ấn tượng, hiệu quả
  • phiên bản chỉ sáp dành cho may tay
Kích cỡ Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
800 T90 450 700 m XW theo yêu cầu - -
800 T60 380 700 m SSP theo yêu cầu 200 25

T60 = tiêu chuẩn; T90: được bôi sáp để khâu tay

Loại lõi cuộn:

  • Co

  • FS/KS

  • XW

  • SSP

Ứng dụng chính:

  • Trang trí & nội thất

Serabraid Automotive is a sewing thread made from braided polyester continuous filament.

Serabraid Automotive is used as sewing yarn for high-quality design effects in automotive interiors.

Due to its braided structure, the automotive sewing thread is extremely decorative, impressive and effective.

Serabraid Automotive is a special sewing yarn and used in the automotive sector for trim and interior.