N-tech CS
N-tech CS
N-tech CS

N-tech CS

Nomex® DuPont™ meta-aramide cut staple spun

 • PRO-Label certification

 • Chỉ may và chỉ thêu đặc biệt meta-aramid hiệu suất cao cho các ứng dụng chống cháy và bảo vệ nhiệt
 • tự dập lửa và không nóng chảy
 • khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng 200°C
 • nhiệt độ phân hủy ở mức khoảng 370°C
 • đặc tính cháy đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 15025
 • chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe về an toàn của UL
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
70 30 40 1000 m XW 21 80-100 12-16
70 30 40 5000 m Co 21 80-100 12-16
120 40 25 5000 m Co 21 70-90 10-14

DuPont™ và Kevlar®/Nomex® là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu đăng ký của E.I. duPont de Nemours và Công ty.

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Quần áo bảo hộ
 • Ngành công nghiệp lọc
 • Sợi chậm cháy

Ứng dụng khác:

N-tech CS is a Nomex® DuPont™ meta-aramide cut staple spun.

N-tech CS is a high-performance meta-aramide special sewing and embroidery thread, which is used for flame-retardant and heat-protective applications. N-tech CS is self-extinguishing, non-melting and features a permanent temperature resistance up to approx. 200°C.

The burning behaviour of N-tech CS is tested in accordance with DIN EN ISO 15025. 

N-tech CS is used for protective clothing, for instance, as sewing thread for heat-protective clothing, as sewing thread for racing clothing, or as sewing thread for work boots. In the field of filtration, N-tech CS is used as sewing thread for hot-gas filtration. Additionally, N-tech CS is used as sewing thread for flame-retardant textiles, for example as sewing thread for airplane seats or as sewing thread for curtains.