Belfil-S
Belfil-S
Belfil-S

Belfil-S

Polyester staple spun

 • chỉ may có tính kinh tế cho các nhu cầu may phổ thông
 • các đặc tính may tuyệt vời
 • đa dạng chi số chỉ và màu sắc
 • hiệu ứng may mặc
 • cho các đường may ráp và đường may diễu
 • cho thêu hiệu ứng mờ
Kích cỡ Chỉ thêu Số Tex Độ dài Số lượng màu Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) Kích cỡ kim số
30 - 105 300 m XW 104 110-130 18-21
30 - 105 3000 m Co 104 110-130 18-21
50 15 60 500 m XW 104 100-110 16-18
50 15 60 2500 m Co 104 100-110 16-18
80 35 45 1000 m XW 180 90-110 14-18
80 35 45 5000 m Co 180 90-110 14-18
120 40 27 10000 m Co theo yêu cầu 70-90 10-14
120 40 27 1000 m XW 320 70-90 10-14
120 40 27 5000 m Co 320 70-90 10-14

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Thời trang nữ, thời trang nam
 • Quần áo thể thao & hoạt động ngoài trời
 • Denim
 • Đồ lót & đồ lót nữ
 • Đồ da
 • Đồ bảo hộ lao động

Ứng dụng khác: