A-tech
A-tech
A-tech

A-tech

NEWSTAR® Yantai meta-aramide schappe spun

 • Chỉ may và chỉ thêu sợi meta-aramide cho các ứng dụng chậm cháy và chống nhiệt
 • giải pháp thay thế hiệu quả cho Nomex®
 • tự dập lửa và không nóng chảy
 • khả năng chịu nhiệt lên đến khoảng 200°C
 • nhiệt độ phân hủy ở mức khoảng 370°C
 • đặc tính cháy đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 15025

Loại lõi cuộn:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP

Ứng dụng chính:

 • Quần áo bảo hộ
 • Ngành công nghiệp lọc
 • Sợi chậm cháy

Ứng dụng khác: